Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ
       
       
 
  Mgr. Michal BALALA starosta obce Čachtice  
  JUDr. Ivan KOLNÍK starosta obce Hrachovište  
  Mgr. Roman PUCHÝ riaditeľ ZŠ Čachtice  
  Mgr. Marek BUMBÁL predseda komisie športu pri OcÚ Čachtice  
       
       
       
       
 
       
       
Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ