| Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ |
       
  Predseda org. výboru : Ing. Jaroslav FRAŇO  
  Podpredsa : Mgr. Janka KVASŇOVSKÁ  
  Hospodárka pretekov : Mgr. Janka OBADALOVÁ  
  Členovia : Jozef OPRCHAL  
    Patrik OPRCHAL  
    Marián TREBATICKÝ  
  Čestní členovia : Jiří HUK  
    Bc. Rudolf JURIS  
       
       
       
     
     
     
       
       
       
| Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ |