| Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ |
       
  HISTÓRIA TELOVÝCHOVY V ČACHTICIACH

Prvá zmienka organizovanej telovýchovy na území Čachtíc je legitimácia Rudolfa Brhloviča, ktorý bol od roku 1923 členom Zväzu robotníckych telovýchovných jednôt Československa. Zachoval sa písomný doklad o tom, že prvým starostom SOKOLA v Čachticiach bol p. Mokráň a jednateľom p. Ševčík. Prvým cvičiteľom SOKOLA bol miestny hostinský p. Kučeřík, čo prezrádza, že myšlienka SOKOLA a pravidelného cvičenia k nám prišla z Čiech. V začiatkoch sa cvičilo v stodole, prvú hrazdu zhotovil miestny kováč. Neskôr sa organizovali behy v uliciach Čachtíc. Keď sa hostinský Kučeřík z Čachtíc v roku 1933 odsťahoval, telovýchovný život na čas ustal, no nie nadlho. Už v roku 1935 založili nadšenci na čele s lekárnikom Fuksom futbalový klub ŠK Tatrín Čachtice. Futbalisti sa prezliekali v kolkárni u hostinského Ižofa, ktorý bol i hlavným sponzorom. Hrávalo sa na "Rovinách", kde je dnes posádková strelnica. Miestny učiteľ Eugen Magut musel predať svoje rádio, aby kúpil prvú koženú loptu a dresy, ktoré po vzore ŠK Slavia Praha ušil p. Babulic. Klubové farby boli žltá a červená. Miestni gazdovia zapožičiavali kone a rebrinák, keď sa hralo v blízkom okolí. Neskôr sa ihrisko premiestnilo do miestnej časti Komárno, prezývalo sa "Na žabárni". Existovalo i malé ihrisko v Starej ulici, kde sa hrával volejbal a prevádzala sa atletika: skok do výšky, skok o žrdi a vrh guľou. Hlavne sa však behali šprinty, stredné trate i vytrvalostné behy. Tradičný bol na hodovú nedeľu beh na 10 km okolo Čachtíc so štartom pred školou. Bežalo sa cez Hoštáky, Pastierňu, Lysinú, Komárno, Želovany, popod kostol a späť ku škole, kde bol cieľ. V tom čase už bol založený DŠO SOKOL Čachtice na čele s predsedom Františkom Vidomanom. Kone vystriedalo auto značky Ford, ktoré poskytol Rudolf Gulač.
Za družobným športom sa chodilo i na Moravu, do Hluku, Strání a Dolného Nemčí. Začalo sa i s výstavbou tribúny.
Na spomínanej 10 km trati sa niekoľkokrát usporiadali cyklistické a motocyklové preteky.
Základy ľahkej atletiky v Čachticiach upevnili J. a V. Oravec a V. Gábor, ku ktorým sa pridala miestna mládež. Súťažili medzi sebou na ihriskách na "Rovinách" a v "Doline" a aj na hlavnom ihrisku počas prestávok futbalových zápasov. Usporiadali sa preteky za účasti atlétov zo Starej Turej, Považian, Trenčína a hlavne vojenskej posádky z Nového Mesta n.V. Tieto súboje lákali množstvo divákov nielen z Čachtíc.
TJ SOKOL Čachtice v tej dobe reprezentovali:
- Viktor Oravec - šprint, disk, oštep, skok do diaľky, desaťboj, stredné trate
(ako dorastenec bol rekordérom Slovenska na 60 m - 7,2 sek.)
- Julo Oravec - šprint, skok do diaľky, skok o žrdi, desaťboj
- Emil Vido - skok do diaľky, skok o žrdi, skok do výšky a trojskok
(patril medzi piatich najlepších slovenských žŕdkárov)
- Vlado Gábor - beh na dlhé trate (na Košickom maratóne bol tri krát druhý so Slovákov)
- Karol Facínek - beh na stredné a dlhé trate
(počas ZVS jeden z najlepších slovenských bežcov , spoludržiteľ čs. rekordu na
3x1000 m, v roku 1956 druhý na behu Devín - Bratislava)
- Pavol Facínek - beh na stredné trate,
(reprezentoval ČSLA na majstrovstvách spriatelených armád na 800 a 1500 m)
- Milan Novotný - vrh guľou, hod diskom, trojskok, šprint, desaťboj
(jeden z najlepších atlétov v Západoslovenskom kraji)
- Jozef Štefka - beh na stredné a dlhé trate
(víťaz mládežníckej kategórie behu Devín - Bratislava)
- Emil Gablovský - skok o žrdi, skok do výšky
(reprezentant Dukly Brno, majster republiky v skoku o žrdi)
- Elena Hanáková - vrh guľou, hod diskom(jedna z najlepších v Západoslovenskom kraji)


V roku 1950 vstúpili do TJ SOKOL Čachtice atléti zo Starej Turej (Lintner, Hlubocký a Jenč) a z Považian Majerník a vznikol najsilnejší ľahkoatletický oddiel tej doby na slovenskom vidieku. V roku 1954 usporiadali Čachtice majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 10 km, na ktorých Viktor Oravec (bývalý redaktor Modrej vlny Čs. rozhlasu) skončil na treťom mieste. V tejto dobe atléti trénovali 2-3 krát v týždni. Ich láska k športu trvá do dnešných dní, títo páni sa dodnes pravidelne stretávajú v Rexovej borine.
Po tejto ére nastal v šesťdesiatych rokoch útlm atletiky v Čachticiach a fungoval iba futbal. Oživenie všetkých športových odvetví nastalo po príchode učiteľa Pačesa na základnú školu. Založil boxeristický oddiel, hokejový oddiel a obnovili sa i bežecké súťaže. Atletiku trénovali aj naďalej učitelia základnej školy (Kocian, Paveleková, Šimová). V rokoch 1961-62 patrili pretekári F. Palčák, J. Ištok, V. Parák, E. Strešková, O. Chromá k najlepším v Západoslovenskom kraji. Oddiel atletiky však v Čachticiach nefungoval, preto pretekali za TJ Považan Nové Mesto n.V.
K rozmachu telovýchovy prišlo pod vedením predsedu TJ Milana Vidu: bol zrekonštruovaný štadión, postavila sa spoločenská klubovňa. Fungoval dobre futbalový oddiel a hádzanársky oddiel, v ktorom pod vedením J. Trebatického a P. Paráka vyrástli reprezentantky Československa Zemková a Sládeková i dorastenecké reprezentantky Imrišková a Gulová. Obnovila sa činnosť hokejového oddielu, bol postavený zimný štadión pri miestnej pálenici. Fungoval turistický oddiel pod vedením M. Červeňana.
Po odchode predsedu TJ M.Vidu nastal opäť útlm telovýchovnej činnosti v Čachticiach a obnovil sa opäť v roku 1983 príchodom V. Paráka do funkcie predsedu TJ. Bola znovu obnovená činnosť oddielov hádzanej, turistiky, ľahkej atletiky, ďalej fungoval hokejový a futbalový oddiel, ženy začali nácvik na celoštátnu spartakiádu. Atletický oddiel reprezentovali R.Podhradský, D.Liška - žiaci IŠŠ Trenčín, P. Ray, J. Ábel, M. Bartek, J. Gregorovič, J. Rybár, R. a V. Parák. Bežci pravidelne víťazili na Behu Pavky Korčagina v Havířove. M. Bartek bol majstrom Zsl. kraja v skoku do diaľky, V. Parák bol v behu na 800 m tretí. Družstvo mladších dorastencov sa v r. 1987 stalo majstrom Zsl. kraja vo svojej kategórii, v tomto období sa na prvých priečkach v rámci majstrovstiev Zsl. kraja
objavovali aj hádzanárky - dorastenky.
TJ Čachtice usporiadali v roku 1983 Majstrovstvá SSR v cezpoľnom behu žiakov (kde sa R. Podhradský umiestnil na treťom mieste), v roku 1984 Slovenskú veteraniádu v ľahkej atletike za účasti viacerých osobností Slovenského športu (za všetkých spomeňme prof. Karola Stráňaya). V roku 1988, v rámci osláv 65. výročia založenia organizovanej telovýchovy v Čachticiach, zohral na čachtickom trávniku exhibičný zápas účastník najvyššej futbalovej súťaže v ČSSR Bohemians Praha, ktorého dres vtedy obliekal Peter Zelenský, ale aj čachtický rodák Miloš Belák, obaja reprezentanti ČSSR.
Fungoval tiež oddiel ZRTV, ktorého členky pod vedením J. Červeňanovej nacvičili spartakiádnu skladbu žien, s ktorou sa zúčastnili celoštátnej spartakiády na pražskom Strahove. Turisti sa pravidelne zúčastňovali Medzinárodného výstupu na Rysy, pre mládež Čachtíc boli usporiadúvané turistické pochody "Po Drozdovom chodníku".
Rozlet čachtickej telovýchovy zastavilo politické rozhodnutie odvolať V. Paráka z funkcie predsedu TJ , nový predseda nebol zvolený, oddiely pracovali len so zotrvačnosti a postupne zanikali.
Po roku 1989 sa telovýchova rozdelila a v súčasnosti pracuje len Obecný futbalový klub a SOKOL - združuje oddiely hádzanej žien, atletiky, turistiky, ZRTV a cyklistiky. Veľký dôraz kladie TJ SOKOL na prácu s mládežou, čoho dôkazom je niekoľko súťaží žiakov Základných škôl (vybíjaná, atletika, gymnastika), ktoré SOKOL poriada na pôde ZŠ Čachtice.
Tradičnými podujatiami s celoslovenskou účasťou pretekárov sa stali Cyklookruh Tatrín v cestnej a horskej cyklistike, ktorý je započítavaný do seriálu pretekov Slovenského pohára veteránov v cestnej cyklistike a Čachtický polmaratón, ktorý sa môže pochváliť medzinárodnou účasťou.
Čachtická telovýchova oslavuje v roku 2003 80. výročie. V rámci osláv TJ SOKOL usporiada 16. augusta 2003 VII. Ročník Cyklookruhu Tatrín, na ktorom očakávame účasť slovenských hokejových osobností ( v minulom roku sa preteku v kategórii neregistrovaných zúčastnili reprezentanti Zdeno Chára, Marián a Marcel Hossovci, Richard Lindtner a iní). Ďalším podujatím bude 23. augusta 2003 už XIV. ročník Čachtického polmaratónu. Tohto bežeckého preteku sa v minulom roku zúčastnila aj česká reprezentantka v maratóne Dana Hajná. Tieto podujatia v minulých rokoch poctili svojou návštevou také osobnosti slovenského športu, ako p. Kamil Haťapka - bývalý tréner cyklistickej reprezentácie Československa, p. Mitošinka - bývalý predseda Slovenského hokejového zväzu a iní.
Toto bol stručný prierez históriou čachtickej telovýchovy od jej vzniku až po súčasnosť. Ospravedlňujeme sa, ak bol neúplný a privítame každú informáciu, ktorá ho môže doplniť.

Tvorcovia tejto stránky a výbor TJ Sokol ďakujú prvému novodobému starostovi obce Sokolskej v Čachticiach Viliamovi Parákovi za tieto informácie a rovnako mu patrí aj poďakovanie za pozdvihnutie organizovanej telovýchovy v Čachticiach po roku 1989, pretože to bol práve on, kto držal športový život v dedine na vysokej úrovni a ukázal, že nie je len futbal či hokej, ale že aj iné športy majú svoje čaro.

 
       
| Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ |