Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ
     
  Riaditeľ pretekov : Ing. Ľubomír KARABA  
  Hlavný rozhodca : Ing. Darina GOŇOVÁ  
  Technický riaditeľ: Mgr. Zdenko MALÍČEK  
  Lekár pretekov :

LSPP Nové Mesto n. V.

 
    Mgr. Mária BLANÁROVÁ  
  Veliteľ trate : Jozef MILATA  
    Miroslav BIELIK  
  Počítačové spracovanie údajov : Kril Nitra  
  Správa WEB: Mgr. Lukáš OPRCHAL  
  Hlásateľ preteku: Marián Pavlík  
  Stravovanie : Základná škola Čachtice  
       
Čestné predsedníctvo | Organizačný výbor | Činovníci | Technické ustanovenia | Sponzori | Víťazi | Fotoalbum | Výsledky | História TJ