• opravy a nátery fasád,
 • zateplovanie budou, výmena okien
 • zateplovanie technológiou termokeramickej membrány
 • revízie a opravy kostolných veží (od dreva po krytinu)
 • umelecká klampiarčina v medi
 • plášťovanie alumíniovými profilmi
 • mechanické a chemické ošetrenie napadnutých drevených konštrukcií
 • opravy strešnej krytiny
 • antikorózne nátery konštrukcií
 • montáže konštrukcií
 • príprava a zabezpečenie pracoviska pre iných pracovníkov
 • stavanie ťažko prístupných lešení
 • čistenie vysokotlakovou vodou
 • čistenie a výmena kovových a plastových strešných žľabov
 • orezávanie stromov
 • montáž a revízia bleskozvodov
 • umiestňovanie veľkoplošných reklám na veľké plochy budou
 • búranie a rekonštrukcie priemyselných komínov
 • inštalácia bilbordových plachiet
 • organizovanie outdoorových zájazdov do latinskej Ameriky a Afriky
  anakonda@anakonda.sk